Beberapa contoh pantangan yang berlaku di masyarakat Aceh

ACEH - Ini Beberapa Pantangan Dalam Masyarakat Aceh secara umum. Kebiasaannya, beda daerah beda pantangan. Efek dari Pantangan ini beragam, bisa jadi “Hana Mudah Raseuki” atau dalam bahasa Indonesia “tidak mudah rezeki”, ada juga yang menyebabkan lemahnya ingatan. Bahkan, ada juga yang menjadi aib dalam satu komunitas masyarakat. Hmm, Seru Juga ni. Yok Simak Beberapa Pantangannya..
Beberapa contoh pantangan yang berlaku di masyarakat Aceh
FOTO IG
Beberapa contoh pantangan yang berlaku di masyarakat Aceh.

Meuayang deungôn seumipak. (Bercanda dengan menyepak)

Tapék bak Ulée. (Memukul di kepala)

Töh Geuntét lam Kawan Ramé. (Kentut di depan orang ramai)

Duek bak babah pintôe / Rinyéun Rumöeh. (Duduk di pintu / tangga rumah)

Manôe Teulhôen. (Mandi telanjang)

Meudjamée bak ureung Inôeng hana laköe. (Bertamu ke rumah perempuan ketika suaminya tidak di rumah)

Aneuk Dara duék bak Pintôe ngôn öek teugeureubang. (Anak gadis duduk di pintu rumah dengan rambut tergerai)

Aneuk Dara Djak bak ureung Meuninggai. (Anak gadis pergi ke tempat orang meninggal)

Gilhöe Keupiyah atawa Idja (Tangkulöek) Ulée. (Menginjak kupiah atau sorban)

Ta lingkéu uréung Éh/ Ulée Uréung Éh. (Melangkahi orang tidur / kepala orang yang sedang tidur)

Ta lingkéu Alat Keuridja lagee Lham, Cangkôi, Parang, dll). (Melangkahi alat pekerjaan seperti sekop, cangkul, parang, dll)

Teukeusyak (Riya) Waté Sindja uröe. (Bergembira riya ketika menjelang maghrib)

Tasipak/ Tagilhöe Makanan; (Tersepak . terinjak makanan)

Ta tanyôeng uréung djak u Laöt atawa Utéun. (Bertanya orang pergi ke laut atau rimba)

Urueng agam hanjeut sok meuh (Seorang laki-laki tidak boleh menggunakan emas sebagai perhiasan)

Tadjak bak ureung meuninggai ngôn Peukayan Hayéu. (Mengunjungi orang meninggal dengan pakaian megah)

Taseupöt Aneuk Miët ngôn Peudjampöh Djök. (Memukul anak dengan sapu dari enau)

Padjöh bu lam pingan Beukah. (Makan dalam piring pecah)

Sugöet Öek ngôn sugöet patah. (Menyisir dengan sisir patah)

Tumeuléh ngôn Pulpén Dawéut Mirah. (Menulis denga pena tinta merah)

Pantang ëh beungöeh dan Lhéuh Asha. (Pantang tidur pagi dan setelah Ashar)

Ta Éh sira talhôen. (Tidur dalam keadaan telanjang)

Taseumadjöh Teungöeh Meudjunub. (Makan dalam keadaan junub)

Töeh Iék sira dôeng. (Kencing sambil berdiri)

Seumadjöeh sira dôeng. (Makan sambil berdiri)

Taseumampöh waté malam. (Menyapu di Malam hari)

Ta tét kulét Bawang Mirah-Putéh. (Membakar kulit bawang merah dan Bawang putih)

Tasampöh Aléeu ngôn idja sampöh djaröe. (mengepel lantai dengan kain lap tangan)

Tadjak dikéu ureung tuha. (Pergi melewati orang tua)

Tahéi uréung Tuha ngôn nan, hana lakap. (Memanggil orang tua dengan nama, tidak beradab)

Tapeugléh Djaröe ngôn Abé. (Membersihkan tangan dengan debu)

Tuëng ïe seumayang lam jamban. (Berwudhu di WC)

Tacöep Bajée teungôh tasöek. (Menjahit baju seraya dikenakan)

Talhap ïe bak Muka ngôn Bajé. (Menyeka keringat di wajah dengan baju)

Tadjak u Pasai ban Beungôh Sindja. (Pergi ke pasar sewaktu awal senja)

Hana ta töep Guci, Ulée Sangé, dsb. (Tidak menutup guci, kepala toples, dsb)

Tasöek Tangkulöek (Seureuban) Sira Duék. (Memakai tengkulok (sorban) sambil duduk)

Ta teumuléh ngôn Pulpen Meuikat. (Menulis dengan pena terikat)

Tasöek Sileuwéu sira dôeng. (Mengenakan celana seraya berdiri)

Karu teungôe di Bang bak Seumeudjid/Meunasah. (Rusuh/rebut ketika azan di Masjid/langgar)

Pantang Teumeunak. (Pantang memaki)

Duek ateuh bantai. (Duduk di atas bantal)

Sembahyang di ateuh peurantah. (Shalat di atas tempat tidur/ranjang)

Bloe jarom/sira malam uroe (Membeli jarum/garam di malam hari)

Itulah Beberapa Pantangan yang Berlaku di Aceh, Apa Masih Berlaku Sampai Dengan sekarang?..Hmmmm

Kalau Anda Orang Aceh Asli Pasti Tau, dan Pernah Melakukannya...

Yok Share biar Orang lain Tau, Terutama Orang Aceh...Hehehehe

Sumber : Atjeh Sultanate