LKPD PKN SD Kelas 1 Kurikulum Merdeka Materi Aku Cinta Pancasila

Lembar Kerja Peserta Didik LKPD PKN SD Kelas 1 Kurikulum Merdeka Materi Aku Cinta Pancasila pada Unit Pembelajaran 1 tahun 2022.

LKPD PKN SD Kelas 1 Kurikulum Merdeka Materi Aku Cinta Pancasila

LKPD Kegiatan Pembelajaran 1

LKPD Kegiatan Pembelajaran 2

LKPD Kegiatan Pembelajaran 3

LKPD Kegiatan Pembelajaran 4

Uji Kompetensi pembelajaran 1