Soal dan Jawaban Post Test Modul 1 Projek dan Profil Pelajar Pancasila Topik 15

Pada Topik terbaru dari pelatihan mandiri adalah Topik 15 Projek penguatan Profil Pelajar Pancasila SMA /Paket C Pada topik ini Tentang Modul 1 Projek dan Profil Pelajar Pancasila yang harus dipelajari. 

Kumpulan Link Download Soal dan Kunci Jawaban Post Test Pelatihan Mandiri Merdeka Belajar akan kami Share dalam Artikel dibawah ini.

Pada Artikel ini akan membagikan Link Kunci Jawaban Post Test Modul 1 Projek dan Profil Pelajar Pancasila Topik 15 Projek penguatan Profil Pelajar Pancasila SMA /Paket C.
Link Download Soal kunci jawaban Post Test Modul Post Test Modul 1 Projek dan Profil Pelajar Pancasila Topik 15 Projek penguatan Profil Pelajar Pancas

Soal dan Jawaban Post Test Modul 1 Projek dan Profil Pelajar Pancasila

1. Projek Penguatan Profil Pancasila merupakan pembelajaran untuk memberikan pengalaman yang kontekstual kepada murid.
Pernyataan di atas adalah...
A. Benar
B. Salah

2. Terdapat 4 prinsip dalam projek penguatan profil pelajar pancasila. Prinsip manakah yang berfokus pada upaya mendorong murid agar aktif dalam pengelolaan pembelajarannya?
A. Holistik
B. Kontekstual
C. Berpusat pada murid
D. Eksploratif

3. Setelah mendapatkan tema dan topik projek yang akan diampu pada semester ini, kemudian tim fasilitator projek akan menetapkan kriteria pencapaian kemampuan murid yang akan dilihat dalam projek ini. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan?.
A. Merumuskan pertanyaan pemantik dalam setiap kegiatan projek
B. Menetapkan tanggal perayaan hasil belajar projek
C. Menghubungi mitra-mitra terkait
D. Menetapkan dimensi, elemen dan sub-elemen sesuai dengan tema dan topik.

4. Projek merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap lingkungan di sekitarnya. Pernyatan di atas adalah...
A. Benar
B. Salah

5. Lewat kegiatan projek, murid akan diajak untuk mengalami pengetahuan sehingga dapat memperkuat dimensi profil pelajar pancasila. Manakah yang bukan merupakan contoh bahwa murid mengalami pengetahuan?
A. Murid terjun langsung untuk meawancarai narasumber untuk mendapatkan data akurat
B. Dalam kelompok, murid rutin memantau perkembangan tanamannya secara giliran.
C. Murid mendengarkan penjelasan guru di kelas saja kemudian mengerjakan soal pilihan ganda
D. Murid diajak untuk melihat contoh kasus dari berbagai sumber seperti video, kunjungan lapangan, media cetak, dll

6. Berikut ini adalah 4 prinsip projek penguatan pelajar pancasila, kecuali
A. Holistik
B. Berpusat pada guru
C. Berpusat pada murid
D. Eksploratif