Kumpulan Doa Harian Selama 30 Hari Bulan Ramadhan, Arab, Latin, Arti Terjemahannya

Kumpulan Doa Harian Selama 30 Hari Bulan Ramadhan, Arab, Latin, Arti Terjemahannya. Bulan Ramadhan adalah bulan yang istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Selama bulan ini, umat Islam berpuasa dari fajar hingga maghrib sebagai bentuk ibadah dan penghormatan kepada Allah SWT. Selain itu, bulan Ramadhan juga diisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah seperti shalat tarawih, qiyamul lail, dan berbagai amalan kebaikan lainnya.

Selama bulan Ramadhan, doa-doa memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Doa-doa ini dipercaya dapat membantu umat Islam memperkuat iman dan menguatkan hubungan mereka dengan Allah SWT. Doa-doa di bulan Ramadhan memiliki beragam tema, seperti memohon keberkahan, kesehatan, ampunan, dan kesuksesan dalam ibadah.

Salah satu doa yang sangat populer di bulan Ramadhan adalah doa berbuka puasa. Doa ini dibaca ketika waktu berbuka tiba, sebagai tanda bahwa kita telah menyelesaikan ibadah puasa hari itu. Selain itu, ada juga doa untuk memohon ampunan, seperti doa Istighfar dan doa Taubat. Doa-doa ini membantu umat Islam untuk membersihkan diri dari dosa dan kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu.

Selain doa-doa yang telah disebutkan di atas, ada banyak doa-doa lain yang dapat dibaca selama bulan Ramadhan. Beberapa di antaranya adalah doa untuk kesehatan dan keselamatan, doa untuk keberkahan dan keberhasilan dalam ibadah, doa untuk kesejahteraan keluarga, dan doa untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dalam Islam, doa dianggap sebagai salah satu ibadah yang paling penting. Melalui doa, umat Islam dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperkuat iman mereka. Oleh karena itu, di bulan Ramadhan ini, marilah kita memperbanyak doa-doa dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari waktu yang istimewa ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Amin.

Doa Harian Selama 30 Hari Bulan Ramadhan

Doa hari ke-1 Ramadhan 2023

Doa hari pertama Ramadhan 2023

Latin

Allâhummaj’al Siyaamii Fiihi Siyaamas-saa imîn, Wa Qiyaamii Fiihi Qiyaamal Qaa-imiin, Wa Nabbihnî Fiihi ‘An Nawmatil Ghaafilîn, Wa Hablii Jurmii Fii Yaa IlaaHal ‘Alamin, Wa’fu ‘Annî Yaa ‘Aafiyan ‘Anil Mujrimiin.

Terjemahannya

Ya Allah, jadikan puasaku di bulan ini sebagai puasa orang-orang yang berpuasa sebenarnya, solat malamku di dalamnya sebagai orang yang solat malam sebenarnya, bangunkan daku di dalamnya dari tidurnya orang-orang yang lalai. Bebaskan aku dari dosa-dosaku wahai Tuhan semesta alam. Maafkan aku wahai Yang Memberi ampunan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Doa hari ke-2 Ramadhan 2023

Doa hari ke dua Ramadhan 2023

Latin

Allaahumma Qarribnii Fiihi ilaa MardhaaTika Wa JanNibNi Fiihi Min SakhaTika Wa NaqiMaaTika Wa WaffiqNii Fiihi LiqiRaa-ati AyaaTika Birahmatika Yaa Arhamar Rahimîn

Terjemahannya

Ya Allah! Mohon dekatkanlah aku kepada keredhaan-MU dan jauhkanlah aku dari kemurkaanMU. Mohon berilah aku kemampuan untuk membaca ayat-ayat-MU dengan rahmat-MU, Wahai Maha Pengasih dari semua yang Pengasih!

Doa hari ke-3 Ramadhan 2023

Doa hari ke tiga Ramadhan 2023

Latin
AllaaHummar-Zuqni FiiHidz-dzihNa WattanBîh Wa Baa’idnii Fiihi Minas SaFaaHati WattamWîh Waj’al Lii NasîBan Min Kulli Khairin TunZilu Fîhi BijuuDika Yaa AjwaDal Ajwadîn

Terjemahannya
Ya Allah! Mohon berikanlah aku rezeki akal dan kewaspadaan. Dan jauhkanlah aku dari kejahilan dan kesesatan. Anugerahkanlah kepadaku bahahagian dari segala kebaikan yang ENGKAU turunkan, demi kemurahan-MU, Wahai Zat Yang Maha Pemurah

Doa hari ke-4 Ramadhan 2023

Doa hari ke empat Ramadhan 2023

Latin
Allahumma Qawwinii Fiihi ‘Alaa IqooMati AmRika Wa AdziqNii Fiihi Halaawata Dzikrika Wa Audzi’nii Fiihi Li Adaai Syukrika Bikaramika Wahfazhnii Fiihi Bihifzhika Wa SitRika Yaa Absoran-NaaZhiRiin

Terjemahannya
Ya Allah! Mohon berikanlah kekuatan kepadaku, untuk menegakkan perintah-perintah-MU, dan berilah aku manisnya berzikir mengingat-MU. Mohon berilah aku kekuatan untuk bersyukur kepada-MU, dengan kemuliaan- MU. Dan jagalah aku dengan penjagaan-MU dan perlindungan-MU, Wahai Zat Yang Maha Melihat

Doa hari ke-5 Ramadhan 2023

Doa hari ke lima Ramadhan 2023


Latin
AllaaHummaj’alnii Fiihi Minal MusTaghFiRiin Waj’alnii FiiHi Min ‘ibaaDikas solihiin Al QaaNiTiin Waj’alNii Fiihi Min AwLiYaa-ikalMuqarraBiin Bira’-Fatika Yaa Arhamar-Raahimiin

Terjemahannya
Ya Allah! Mohon jadikanlah di bulan ini aku termasuk diantara orang-orang yang memohon ampunan (beristighfar), dan jadikanlah aku sebagai hamba-MU yang soleh dan setia serta mohon jadikanlah aku diantara Auliya’- MU yang dekat disisi-MU, dengan kelembutan-MU, Wahai zat Yang Maha Pengasih di antara semua pengasih.

Doa hari ke-6 Ramadhan 2023

Doa hari ke enam Ramadhan 2023

Latin
AllaaHumma Laa TakhDzulNii Fiihi Lita-‘Arrudhi Ma’-Siyatika Wa Laa TadhRibNii BisiYaaThi NaqiMatika Wa ZahZihNii Fiihi Min MuuJibaaTi SaKhaTika BimanNika Wa AyadiiKa Yaa MunTaHaa RaghBatir-RaaGhiBiin

Terjemahannya
Ya Allah! Janganlah Engkau hinakan aku di bulan ini kerana perbuatan maksiatku terhadap-MU, dan janganlah Engkau menghukumku dengan balasan-MU. Jauhkanlah aku dari hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaan-MU, dengan kelembutan dan ketinggian rahmat-Mu, Wahai pegangan terakhir orang-orang yang berkeinginan!

Doa hari ke-7 Ramadhan 2023

Doa hari ke tujuh Ramadhan 2023

Latin
AllaaHumma A’inNii FiiHi ‘Alaa SiYaaMihi Wa QiyaaMihi Wa JannibNi Fiihi Min HafaWaaTihi Wa AaTsaaMihi WarZuqNi Fiihi DzikRika BidaWaMihi BitauFiiQika Yaa HaaDiyal MuDhilLiin

Terjemahannya
Ya Allah, bantulah aku untuk berpuasa dan solat malam serta jauhkan aku dari kesia-siaan dan perbuatan dosa. Anugerahi aku di dalamnya dengan kebiasaan mengingat pada-Mu dengan taufik-Mu wahai yang menunjuki orang tersesat

Doa hari ke-8 Ramadhan 2023

Doa hari ke delapan Ramadhan 2023

Latin
AllaaHummar-ZuqNii FiiHi RahMatal AyTaam Wa It-‘AaMat-Tho-‘Aami Wa ifSyaa-As Salaam Wa SuhBatal KiRaam BiThawLika Yaa Malja-Al AaMiliin 

Terjemahannya
Ya Allah, anugerahilah kepada kami rasa sayang terhadap anak-anak yatim dan suka memberi makan (orang miskin) serta menyebarkan kedamaian dan bergaul dengan orang-orang mulia dengan kemurahanmu wahai tempat berlindung bagi orang-orang yang berharap

Doa hari ke-9 Ramadhan 2023

Doa hari ke sembilan Ramadhan 2023

Latin
AllaaHummaj’al-Lii FiiHi NaSiiBan Min Rahmatikal WaaSi’ah WahDinii FiiHi LibaRaaHiiNikas-SaaThi’ah Wa Khudz BiNaa Siyatii ilaa MarDhoTikal JaaMi’ah BimaHabbaTika Yaa Amalal Mus-TaaQiin

Terjemahannya
Ya Allah! Anugerahilah untukku sebahagian dari rahmat-MU yang luas, dan berikanlah aku petunjuk kepada ajaran- ajaran-MU yang terang, dan bimbinglah aku menuju kepada keredhaan-MU yang penuh dengan kecintaan-MU, Wahai harapan orang-orang yang merindu.

Doa hari ke-10 Ramadhan 2023

Doa hari ke sepuluh Ramadhan 2023

Latin
AllaaHummaj-‘Alnii FiiHi Minal MutaWakkiLiin ‘AlaiKa Waj-‘alnii FiiHi Minal Faa-iziin LadaiKa Waj-‘Alnii FiiHi Minal MuqarraBiin ilaika Bii-ihSaanika Yaa GhaaYatat-ThaaLiBiin

Terjemahannya
Ya Allah! Mohon jadikanlah aku diantara orang-orang yang bertawakkal kepada-Mu, dan jadikanlah aku diantara orang- orang yang menang disisi-MU, dan jadikanlah aku diantara orang-orang yang dekat kepada-MU, dengan kebaikan-MU, Wahai Tujuan orang-orang yang memohon.

Doa hari ke-11 Ramadhan 2023

Doa hari ke sebelas Ramadhan 2023

Latin
AllaaHumma Habbib ilayya FiiHil Ihsan Wa Karrih FiiHil Fusuq Wal ‘isYaan Wa Harrim ‘Alayya FiiHis SaKhaTho WanNiRân Bi-‘AuNika Yaa GhiYaaTsal MusTaGhiiTsiin

Terjemahannya
Ya Allah! Mohon tanamkanlah ke dalam diriku kecintaan kepada perbuatan baik, dan tanamkanlah ke dalam diriku kebencian terhadap kemaksiatan dan kefasikan. Mohon jauhkanlah dariku kemurkaan-MU dan api neraka dengan pertolongan-MU, Wahai Penolong orang-orang yang meminta pertolongan

Doa hari ke-12 Ramadhan 2023

Doa hari ke dua belas Ramadhan 2023

Latin
AllaaHumma Zayyinii FiiHi BissiTri Wal ‘AFaaf WasTurnii Fiihi BiliBaaSil Qunuu-‘i Wal KaFaf WahMilnii Fiihi ‘Alal ‘Adli Wal Inshâf Wa AaMinnii FiiHi Min Kulli Maa AKhâFu Bi-‘isMatika Yaa ‘ismatal Khaa-ifin.

Terjemahannya
Ya Allah, mohon hiasilah aku di bulan ini dengan penutup aib dan kesucian. Tutupilah diriku dengan pakaian kecukupan dan kerelaan diri. Tuntunlah aku untuk sentiasa bersikap adil dan taat. Selamatkanlah aku dari segala sesuatu yang aku takuti. Dengan Perlindungan-MU, Wahai tempat bernaung bagi mereka yang ketakutan.

Doa hari ke-13 Ramadhan 2023

Doa hari ke tiga belas Ramadhan 2023
Latin
AllaaHumma ThahHirnii Fiihi MinadDanas Wal AqDzar Wa SabBirnii FiiHi ‘Ala Kaa-inaaTil AqDaaRi WawafFiqNii FiiHi LitTuqaa Wa SuhBatil AbRarr Bi-‘AuniKa Yaa Qurrata ‘Ainil MasaaKiin

Terjemahannya
Ya Allah! Mohon sucikanlah diri kami di bulan ini dari segala nista dan perbuatan keji. Berilah aku kesabaran atas apa yang telah Engkau tetapkan. Anugerahkan kepada kami ketakwaan dan persahabatan dengan orang-orang yang baik dengan pertolongan-MU, Wahai cahaya hati orang-orang yang miskin

Doa hari ke-14 Ramadhan 2023

Doa hari ke empat belas Ramadhan 2023

Latin
Allahumma Laa TuAaHizNi FiiHi Bil-‘ASyaRaaTi Wa AqilNi FiiHi Minal KhoThoYaa Wal HaFaWaaTi WaLaa Taj-‘AlNi FiiHi GhoRoDhann LilBaLaaYaa Wal AaFaaTi Bi-‘IzzaTiKa Yaa ‘Izzal Muslimin.

Terjemahannya
Ya Allah! Mohon Janganlah ENGKAU hukum dari kami di bulan ini semua kesalahan yang aku lakukan. Hapuskan seluruh kesalahan dan kejahilanku. Hindarkan aku dari bencana dan malapetaka. Demi kemuliaan-MU, Wahai sandaran Kemulian kaum Muslimin

Doa hari ke-15 Ramadhan 2023

Doa hari ke lima belas Ramadhan 2023

Latin
Allaahummar ZuqNii FiiHi Tho-‘Atal KhaSyi-‘Inn WasyRah FiiHi Sodrî Bi iNaaBatil MukhBiTiin BiAMaaNika Yaa AMaaNal Khaa-ifîn

Terjemahannya
Ya Allah, Mohon anugerahkan padaku di bulan ini dengan ketaatan orang-orang yang khusyuk serta lapangkanlah dadaku dan dengan taubat orang-orang yang rendah diri. Dengan kekuatan-Mu. Wahai tempat berlindung bagi orang-orang yang ketakutan

Doa hari ke-16 Ramadhan 2023

Doa hari ke enam belas Ramadhan 2023
Latin
AllaaHumma WafFiqNii FiiHi LimuWaaFaqotil AbRarr Wa JanNibNii FiiHi MuRaFaQatal AsyRarr Wa AaWinii FiiHi BirahMatika ilaa DaaRil QaRaaRi Bi-ILaaHiyyaTika Yaa iLaaHal ‘Aalamiin

Terjemahannya
Ya Allah, anugerahilah kepadaku di bulan ini agar dapat berada dengan orang-orang baik, dan jauhkanlah aku dari bergaul dengan orang-orang jahat. Berilah aku perlindungan di bulan ini dengan rahmat-Mu sampai ke alam Akhirat. Demi keesaan-Mu wahai Tuhan semesta Alam

Doa hari ke-17 Ramadhan 2023

Doa hari ke tujuh belas Ramadhan 2023

Latin
AllaaHummah Dinii FiiHi LisooLihil A’MaaLi WaqDhi Lii FiiHil HaWaa-ija Wal AaMaala Yaa Man Laa YahTaaju ilat Tafsirr Was SuAali Ya ‘AaliMan Bimaa Fii SuduuRil ‘AaLamin Solli ‘Alaa Muhammadin Wa AaLi-Hith-ThooHiRiin

Terjemahannya
Ya Allah anugrahilah aku di bulan ini untuk dapat beramal baik dan kabulkanlah semua hajat dan keinginanku. Wahai yang tidak memerlukan penjelasan dan pertanyaan. Wahai yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam alam ini. Anugerahilah selawat dan salam bagi Nabi Muhammad dan keluarganya yang mulia.

Doa hari ke-18 Ramadhan 2023

Doa hari ke delapan belas Ramadhan 2023

Latin
AllaaHumma NabBihNii FiiHi LiBaRaKaaTi AsHaaRihi Wa Nawwir FiiHi Qalbii BiDhiYaa-i AnWaaRihi Wa Khudz Bikulli A’-Dhoo-I ilat-TiBaa-’I AaTsaaRihi BiNuuRika Ya Munawwiral QuluuBi

Terjemahannya
Ya Allah sedarkanlah aku untuk merasai berkat yang ada pada waktu sahur. Terangilah hati-ku dengan cahaya-Mu yang lembut. Jadikanlah seluruh anggota badanku dapat mengikuti cahaya itu. Wahai Penerang hati sanubari.

Doa hari ke-19 Ramadhan 2023

Doa hari ke sembilan belas Ramadhan 2023

Latin
AllaaHumma WafFir FiiHii Hadz-Dzii Min BaraKaaTihi Wa SahHil SaBiiLii ilaa KhayRaaTihi Walaa TahRimNii QaBuuLa HasaNaaTihi Yaa HaaDiYan ilal Haqqil MuBiina

Terjemahannya
Ya Allah, jadikanlah aku di bulan ini lebih dapat menikmati berkat-berkatMu dan mudahkanlah jalan-ku untuk mendapat kebaikan-kebaikannya. Jangan Engkau haramkan aku untuk menerima kebaikan-kebaikannya. Wahai Pemberi Petunjuk kepada jalan yang terang

Doa hari ke-20 Ramadhan 2023

Doa hari ke dua puluh Ramadhan 2023
Latin
AllaaHumMaftah Lii FiiHi AbWaaBal JiNaaNi Wa AgLiq ‘AnNii FiiHi AbWaaBan NiiRann Wa WafFiqNii LitiLaaWatil QurAaNi Yaa Munzilas SaaKiiNati Fii QuLuuBil Mu’MiNinn

Terjemahannya
Ya Allah, bukakanlah bagiku di bulan ini pintu-pintu menuju syurga dan tutupkan bagiku pintu-pintu neraka. Berikanlah kemampuan padaku untuk menelaah Al-qur’an di bulan ini. Wahai yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin

Doa hari ke-21 Ramadhan 2023

Doa hari ke dua puluh satu Ramadhan 2023
Latin
AllaaHummaj-‘al Lii FiiHii ilaa MarDhaaTika DaLiiLan Wa Laa Taj-‘al Lisy-SyaiThaaNi FiiHii ‘Alayya SaBiiLan Waj-‘Alil Jannata Lii ManziLan Wa MaQiiLan Yaa QaaDhiYa HaWaaIji ThoLiBinn

Terjemahannya
Ya Allah, tuntunlah aku di bulan yang mulia ini untuk mendapat keredhaan-Mu, Dan janganlah adakan ruang bagi syaitan untuk menggodaku. Jadikan syurga sebagai tempat tinggal dan bernaungku. Wahai yang memenuhi hajat orang-orang yang meminta.

Doa hari ke-22 Ramadhan 2023

Doa hari ke dua puluh dua Ramadhan 2023
Latin
AllaaHummaftah Lii AbWaaBa FadhLika Wa Anzil ‘Alayya FiiHii BarakaaTika Wa WaffiqNii FiiHii LiMuuJiBaaTi MardhoTika Wa AsKinNi FiiHii BuhBuuHaaTi JanNaaTika Yaa MuJiiBa Da’-Watil MudhTharRinn.

Terjemahannya
Ya Allah bukakanlah selebar–lebarnya pintu rahmatMu di bulan ini dan curahkan barakah-barakahMu. Tempatkan aku di tempat yang membuatMu redha padaku. Tempatkan aku di dalam Syurga-Mu. Wahai Yang Maha menjawab doa orang yang dalam kesempitan

Doa hari ke-23 Ramadhan 2023

Doa hari ke dua puluh tiga Ramadhan 2023

Latin
AllaaHummagh-SilNii FiiHii Minaz-DzuNuuBi Wa ThohHirNi FiiHii Minal ‘UyuuBi WamTaHin Qalbii BiTaqwal-QuLuuBi Yaa MuQiiLa ‘ATsaRaaTil MudzNiBinn.

Terjemahannya
Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosa dan bersihkanlah diriku dari segala aib keburukan. Tanamkanlah ketakwaan di dalam hatiku. Wahai Penghapus kesalahan orang-orang yang berdosa

Doa hari ke-24 Ramadhan 2023

Doa hari ke dua puluh empat Ramadhan 2023

Latin
AllaaHumma Inni As-Aluka FiiHii Maa YurDhiiKa Wa A’-UuDzu Bika MimMâ Yu’-DziKa Wa As-Alukat-TauFiiQa FiiHi Li’an UTii-’Aka Wa Laa A’-ShiiYaka Yaa JawWadas-Saa-ILiin

Terjemahannya
Ya Allah aku memohon pada-Mu di bulan yang suci ini dengan segala sesuatu yang medatangkan keredhaan-Mu, dan aku berlindung dengan-Mu dari hal-hal yang mendatangkan kemarahan-MU, dan aku memohon kepada-MU kemampuan untuk mentaati-MU serta menghindari kemaksiatan terhadap-MU, Wahai Pemberi

Doa hari ke-25 Ramadhan 2023

Doa hari ke dua puluh lima Ramadhan 2023

Latin
AllaaHummaj’-Alnii FiiHii MuhibBan Lii AwLiYaa-Ika Wa Mu-‘AadiYan LiA’Daa-Ika MusTaNan BiSunNati KhaaTami AnBiYaa-Ika Yaa ‘AaSima QuLuubin-NaBiyYiin 

Terjemahannya
Ya Allah, jadikanlah aku di bulan ini lebih mencintai para wali-Mu dan memusuhi musuh-musuh-Mu. Jadikanlah aku pengikut sunnah Nabi penutup-Mu. Wahai yang menjaga hati para nabi

Doa hari ke-26 Ramadhan 2023

Doa hari ke dua puluh enam Ramadhan 2023


Latin
AllaaHummaj-’al Sa’Yiî FiiHii MasyKuuRan Wa DzanBii FiiHii MaghFuuRan Wa ‘AmaLii FiiHii MaqBuuLan Wa ‘AyBii FiiHii MasTuuRan Yaa Asma-’AsSaa-Mi’-iin

Terjemahannya
Ya Allah, jadikanlah setiap langkah usahaku di bulan ini sebagai ungkapan rasa syukur dan dosa-dosaku terampuni, amal-amalku diterima dan seluruh aibku ditutupi. Wahai Yang Maha mendengar dari semua yang mendengar

Doa hari ke-27 Ramadhan 2023

Doa hari ke dua puluh tujuh Ramadhan 2023

Latin
AllaaHummar-Zuqnii FiiHii FadhLa LayLatil Qadri Wa SoyYir UmuuRii FiiHii Minal ‘Usri iLal Yusri Waqbal Ma-’A-DziiRii Wa HuthTha ‘AnNiYadz-DzanBa Wal WizRa Yaa Ra`UuFan Bi-’iBaaDi-Hîsh SooLihiin

Terjemahannya
Ya Allah, berkatilah aku di bulan ini dengan mendapatkan lailatul qadar. Ubah arah hidupku dari hidup yang susah menjadi mudah. Terimalah segala permohonan maafku dan hapuskan dosa-dosa dan kesalahanku. Wahai Yang Maha Penyayang terhadap hamba-Nya yang soleh

Doa hari ke-28 Ramadhan 2023

Doa hari ke dua puluh delapan Ramadhan 2023

Latin
AllaaHumma Waffir Hadz-Dzii FiiHi Minan NawaaFili Wa AkRimNii FiiHi Bi-ihDhoril MaSaa-iLi Wa Qarrib FiiHi WaSiiLaTii ilayKa Min Baynil-WaSaa-iLi Yaa Man Laa Yasy-GhaLuHu ilHaaHul MulihHiiNa

Terjemahannya
Ya Allah, sempurnakanlah hidupku dengan melaksanakan amalan-amalan Sunnah, dan muliakanlah aku dengan memakbulkan semua permintaan. Dekatkanlah aku kepada-Mu dengan berbagai jalan, Wahai Yang tidak sibuk dengan rintihan orang yang meminta

Doa hari ke-29 Ramadhan 2023

Doa hari ke dua puluh sembilan Ramadhan 2023

Latin
AllaaHumma Ghasy-syi-Nii FiiHi BirrahMati WarZuqNii FiiHit-TawFiiQa Wal ‘Ismata Wa ThohHir Qalbii Min GhaYaaHibit TuhMati Yaa RaHiiMan Bi-’iBaaDihil Mukmininn

Terjemahannya
Ya Allah, kurniakanlah aku di bulan ini dengan rahmat-Mu, anugerahilah aku taufik dan penjagaan-Mu. Sucikanlah hatiku dari benih-benih fitnah/kebencian, Wahai yang Maha Pengasih terhadap hamba-hamba-Nya yang beriman

Doa hari ke-30 Ramadhan 2023

Doa hari ke tiga puluh Ramadhan 2023

Latin
AllaaHummaj’-al SiYaaMii FiiHi Bis-Syukri Wal QaBuuLi ‘Alaa Maa TarDhoHu Wa YarDhoHur-RaSuuLu MuhKaMaTan FuRuu-’U-Hu Bil UsuLi Bihaqqi SayyiDinaa Muhammadin Wa AaLihit-ThooHiRiin Wal Hamdu LillaHi Rabbil ‘Aalamin 

Terjemahannya
Ya Allah, terimalah puasaku di bulan ini dengan rasa syukur. Jadikanlah puasaku ini mendatangkan keredhaan-Mu dan keredhaan para Rasul-Mu. Engkau kuatkanlah furu (cabang-cabang)-nya dan usul (pokok-pokok)-nya. Demi kebenaran junjungan kami Muhammad saw beserta keluarganya yang mulia. Segala puji bagi-Mu ya Allah,Tuhan semesta alam